రాగి / తైదలు ఉపోద్ఘాతము:

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాగి 1.65 లక్షల ఎకరాల్లో సాగుచేయబడుతూ 79 వేల టన్నుల ఉత్పత్తినిస్తుంది.సరాసరి దిగుబడి ఎకరాకు 5.0 క్వింటాళ్ళు వస్తుంది. నేలలు: రాగిని తేలిక రకం ఇసుక నేలలయందు మరియు బరువు నెలల్లో పండించవచ్చు. నీరు నిల్వ ఉండే భూములు అనువైనవికావు.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర పంటలు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర కృషి

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు