అముదము ఉపోద్ఘాతము:

ఆముదపు పంట విస్తీర్ణము,ఉత్పట్టులో భారత దేశము ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానము కలిగి యున్నది.ఆముదము ఉత్పత్తుల ఎగుమతి ద్వారా 650 కోట్ల రూపాయిలు సాలిన విదేశీమారక ద్రవ్యము నార్జి౦చుచున్నది.ఆముదము నూనెను నైలాన్ దారముల తయారి,జెట్ యంత్రాలలో ఇంధనంగా,హైడ్రాలిక్ ద్రవంగా,ఔషధాల తయారీ మొదలగు 200 పరిశ్రమలలో వాడుతున్నారు.పరిశ్రమలకూ,ఎగుమతులకూ ఆముదపు పంట చాలా ముఖ్యము కాబట్టి మరియు ధర కూడా ఎక్కువగానూ,నిలకడగాను ఉండటం వలన యీ పంటను ఎక్కువగాను పండించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.మేలైన వంగడాలను అధిక దిగుబడి నిచ్చు సంకర రకాలను వాడి,మంచి యాజమాన్య పద్ధతులు,సమగ్ర సస్య రక్షణను పాటించి అధిక దిగుబడిని సాధించవచ్చు.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర పంటలు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర కృషి

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఉత్పత్తులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు