శనగలు ఉపోద్ఘాతము:

మన రాష్టంలో రబీ కాలం లో పండించే ఆపరాలలో శనగ ముఖ్యమైనది .శీతా కాలంలో కేవలం మంచు తో పెరిగె శనగ పంట మన రాష్టంలో పలు ప్రాంతాలలో అధిక దిగుబడి నివ్వడం వల్ల ఈ పంట విస్తీర్ణం బాగా పెరిగింది.

ఈ పంటను ఎక్కువగా గుంటూరు ,ప్రకాశం మరియు కర్నూలు జిల్లాలలో పండిస్తున్నారు .ఈ పంట నల్ల రేగడి భూముల్లో సాగుచేయబడుతుంది . రాష్టంలో శనగ విస్తీర్ణం సుమారుగా 8.0 లక్షల ఎకరాలు .ఉత్పత్తి 3.55 లక్షల టన్నులు .దిగుబడి ఎకరాకు 440 కిలోలు .శనగ గింజల ఉత్పత్తి విలువ 643 కోట్ల రూపాయలు.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర కృషి

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు