పెసర ఉపోద్ఘాతము:

మన రాష్ట్రంలో పెసర సాగు విస్తేర్ణం 13.0 లక్షల ఎకరాలు, ఉత్పత్తి 1.86 లక్షల టన్నులు మరియు ఉత్పాదకత ఎకరాకు 140 కిలోలు . ముఖ్యంగా తెలంగాణా,రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో తొలకరి పంటగాను కోస్తా ఆంధ్రలో తొలకరి మరియు రబీ పంటగా పండిస్తారు . రబీ వరి తర్వాత మాగాణి భూముల్లో,వేసవిలో కృష్ణ , గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలలో మూడవ పంటగాను పండిస్తున్నారు.నీరు ఆలస్యంగా వచ్చి వారి నాట్లు ఆలస్యంగా పడే ప్రాంతాలలో పండించవచ్చు . ప్రత్తిలో అంతర పంటగా కూడా పండించవచ్చు.

agriculture ap

నీటియాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

కలుపు నివారణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర పంటలు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యాంత్రీకరణము

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఇతరవిషయాలు

పూర్తి వివరాలు