మినుము ఉపోద్ఘాతము:

మన రాష్ట్రంలో మినుము 1౩.8 లక్షల ఎకరాల్లో సాగుచేయబడుతూ, దాదాపు ౩.22 లక్షల టస్నుల ఉత్పత్తిని మరియుఎకరాకు 2౩౩ కిలోల దిగిబాడినిస్తు౦ది. రాష్ట్రంలో మినుమును తొలకరిలోనూ, రబీలో మరియు వేసవిలో వరి కోతల తర్వాత పండిస్తారు.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

కలుపు నివారణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు