మిరప ఉపోద్ఘాతము:

రాష్టంలో పండించే వాణిజ్య పంటలలో మిరప చాలా ముఖ్యమైనది.మిరప ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయంగా ఎగుమతి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి,ఆహారానికి రంగు రుచి ఇవ్వడమే కాకుండా మిరపలో విటమిన్లు,ఔషధ లక్షణాలున్నాయి.రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతంలో మిరపను సాగు చేస్తున్నారు.ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మిరప 3.53 లక్షల ఎకరాలలో సాగుచేయబడుతూ,5.14లక్షల టన్నుల దిగుబడినిస్తుంది.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర కృషి

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఇతర విషయాలు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు