తెగుళ్ళు

ఎండుతెగులు :

ఈ తెగులు సోకిన మొక్కలు పూర్తిగా కాని మొక్కలో కొంత భాగ౦ గాని వాడి ఎండి పోతాయి.ఎండిన మొక్కలను పీకి కాండం మొదలు భాగం చీల్చి పరిశీలిస్తే గోధుమ వర్ణపు నిలువు చారలు కనిపిస్తాయి.నివారణకు ఈ తెగులు అధికంగా కనిపించిన పొలాల్లో పొగాకు లేక జొన్నతో పంట మార్పిడి చేయాలి.ఐ.సి.పి.య.ల్ 87119 మరియు ఐ.సి.పి.య.ల్ 8863 అనే కంది రకాలు ఈ తెగులును తట్టుకొంటాయి.ఈ తెగులు నివారణకు ఎలాంటి మందులు లేవు.నీరు నిల్వ వుండే భూముల్లో క౦దిని సాగు చేయకూడదు.


వెర్రి తెగులు(స్టెరిలిటి మొజాయిక్) :

ఇది వైరస్ తెగులు.తెగులు సోకిన మొక్క లేత ఆకుపచ్చ రంగు గల చిన్న ఆకులను విపరీతంగా తొడుగుతుంది.పూత పూయదు.ఈ తెగులు నల్లి(మైట్స్)ద్వారా వ్యాపిస్తుంది.నల్లి నివారణకు లీటరు నీటికి 3గ్రా.నీటిలో కరిగే గంధకపు పొడి లేక 4మి.లీ డైకోఫాల్ ను కలిపి వారానికొకసారి రెండు దఫాలు పిచికారి చేయాలి.ఈ తెగులును తట్టుకోగల ఐ.సి.పి.య.ల్ 87119,227రకాలను సాగుచేయాలి.


మాక్రోఫోమినా ఎండు తెగులు :

ముదురు మొక్కల కాండం పైన నూలు కండె ఆకారం కలిగిన ముదురు గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు కన్పిస్తాయి.ఈ మచ్చలు చుట్టూ గోధుమ వర్ణంలోనూ మధ్య భాగం తెలుపు వర్ణంలోనూ వుంటాయి.తెగులు సోకిన మొక్కలు ఎండిపోతాయి.ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని కొమ్మలు మాత్రమే ఎండిపోతాయి.నివారణకు యం.ఆర్.జి66 కంది రకాన్ని సాగుచేయాలి.క౦దిని ఎక్కువ కాలం ఒకే పొలంలో వేయరాదు.