సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

అనంతపురం . . చిత్తూరు . కడప . నెల్లూరు . కర్నూలు . గుంటూరు . ప్రకాశం . పశ్చిమగోదావరి . కృష్ణ . విశాఖపట్నం . శ్రీకాకుళం . విజయనగరం . తూర్పుగోదావరి
శ్రీకాకుళం
ఫోన్ నెంబర్ 08942-270754
మొబైల్ నెంబర్ 8886614001
ఫ్యాక్స్ 08942-270460
ఈ - మెయిల్ jdasrk-ap@nic.in
విజయనగరం
ఫోన్ నెంబర్ 08922-276359
మొబైల్ నెంబర్ 8886612636
ఫ్యాక్స్ 08922-236248
ఈ - మెయిల్ jdaviz-ap@nic.in