• agriculture ap
  • agriculture ap
  • agriculture ap
  • agriculture ap
  • agriculture ap
  • agriculture ap

ఆంద్రప్రదేశ్ జిల్లాలు

వెనుకకు

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Anantapur Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Chittoor Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Kadapa Falls In Following NARP Zone(S)
The map of selected District is currently not available.

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Nellore Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Kurnool Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Guntur Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Prakasam Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Westgodavari Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Krishna Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Vishakapatnam Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Srikakulam Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Vizianagaram Falls In Following NARP Zone(S)

మీ జిల్లాలో పెరిగే ప్రధాన పంటల వివరాలు

District - Eastgodavari Falls In Following NARP Zone(S)

పంటల యాజమాన్యం

పంటల యాజమాన్యంలో నేల తయారి, విత్తు సమయం, విత్తన శుద్ధి, దుక్కి లోతు, ఎరువుల వాడకం, మోతాదు, అంతర కృషి, కలుపు నివారణ...
పూర్తి వివరాలు.

అంతర పంటలు

ప్రధాన పంటల వరుసల మధ్య పండించే పంటలను అంతర పంటలు అంటారు, అంతర పంటల సాగుకు గమనించ వలసిన ముఖ్యాంశాలు...
పూర్తి వివరాలు.

శ్రీవరిసాగు

లేతనారు నాటటం 8 నుంచి 12 రోజుల వయస్సు గల రెండు ఆకుల నారును మాత్రమే నాటాలి. దీని వలన అధిక సంఖ్యలో పిలకలు వేస్తాయి. ..  
పూర్తి వివరాలు.

సమగ్ర సస్యరక్షణ

సమగ్ర సస్యరక్షణ అనగా పర్యావరణ సమతుల్యము దెబ్బతినకుండా పైరులపై వచ్చు వివిధ చీడపీడలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనాలు వేసి...
పూర్తి వివరాలు.

సేంద్రీయ వ్యవసాయం

సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రకృతి సిద్ధమైన పర్యావరణ అనుకూలమైన జీవాదారిత వ్యవసాయంగా వర్ణించవచ్చు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం...
పూర్తి వివరాలు.

యాంత్రికీకరణ

ఎక్కువ గిరాకి వున్న సేవలను రైతులకు అందించి ప్రకృతి సమతుల్యతలకు నష్టం కలగకుండా జీవనోపాధి వ్యవసాయం నుంచి...
పూర్తి వివరాలు.

పంటల/విత్తనాల జాగ్రత్తలు

agriculture ap

కీటకనాశానల వినియోగంలో భద్రతలు

సేంద్రీయవ్యవసాయం ధరలు రైతులప్రశ్నలు. విజయగాథలు ఫోన్ నంబర్లు నా చరిత్ర మీడియా ప్రసారలు అనుబంధ శాఖలుఢిలర్ల జాబిత.

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

విత్తన శుద్ది చేయటంలో జాగ్రత్తలు

సేంద్రీయవ్యవసాయం ధరలు రైతులప్రశ్నలు. విజయగాథలు ఫోన్ నంబర్లు నా చరిత్ర మీడియా ప్రసారలు అనుబంధ శాఖలుఢిలర్ల జాబిత.

వీడియో చూడండి
agriculture ap

పురుగు మందుల వాడకంలో జాగ్రత్తలు

సేంద్రీయవ్యవసాయం ధరలు రైతులప్రశ్నలు. విజయగాథలు ఫోన్ నంబర్లు నా చరిత్ర మీడియా ప్రసారలు అనుబంధ శాఖలుఢిలర్ల జాబిత.

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మిశ్రమాల తయారీలో జాగ్రత్తలు

సేంద్రీయవ్యవసాయం ధరలు రైతులప్రశ్నలు. విజయగాథలు ఫోన్ నంబర్లు నా చరిత్ర మీడియా ప్రసారలు అనుబంధ శాఖలుఢిలర్ల జాబిత.

పూర్తి వివరాలు