కార్యాచరణ ప్రణాళిక 2018-19

ఉపోద్ఘాతం
2016-17 మరియు 2018 సం|| లలో పంటల దిగుబడి పరిశీలన 2018-19 సం|| లో ప్రతి పంట కు నిర్ణయించిన భూ విస్తీర్ణం, ఉత్పాదకత, ఉత్పత్తి
2016-17 మరియు 2018 సం|| లలో పంటల దిగుబడి పరిశీలన 2018-19 సం|| లో ప్రతి పంట కు నిర్ణయించిన భూ విస్తీర్ణం, ఉత్పాదకత, ఉత్పత్తి
భూసార స్థిరీకరణ, నిర్వహణ
భూసార స్థిరీకరణ, నిర్వహణ
విత్తనాలు
విత్తనాలు
ఎరువులు
ఎరువులు
పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం
పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం
సస్య సంరక్షణ
సస్య సంరక్షణ
వ్యవసాయ క్షేత్ర యాంత్రీకరణ మరియు పంటకోత పరికరాలు
వ్యవసాయ క్షేత్ర యాంత్రీకరణ మరియు పంటకోత పరికరాలు
చంద్రన్న రైతుక్షేత్రాలు
చంద్రన్న రైతుక్షేత్రాలు
పొలంబడి
పొలంబడి
విస్తరణా సామర్ధ్యం పెంపు
ప్రచార మాధ్యమ విభాగము
ప్రచార మాధ్యమ విభాగము
సమాచార మరియు ప్రసార సాంకేతికత
సమాచార మరియు ప్రసార సాంకేతికత
వ్యవసాయ ఋణాలు
వ్యవసాయ ఋణాలు
పంటల భీమా
పంటల భీమా
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు
రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన (RKVY)
రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన(RKVY)
జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ (NFSM)
జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ (NFSM)
జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ - నూనె గింజలు
జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ - నూనె గింజలు
సుస్థిర వ్యవసాయంపై జాతీయ మిషన్ (NMSA)
సుస్థిర వ్యవసాయంపై జాతీయ మిషన్ (NMSA)
వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ (ATMA)
వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ (ATMA)
ప్రాధమిక రంగ మిషన్
ప్రాధమిక రంగ మిషన్
రైతు సాధికారిక సంస్థ
రైతు సాధికారిక సంస్థ
రాష్ట్ర వ్యవసాయ యాజమాన్య మరియు శిక్షణా సంస్థ (SAMETI)
రాష్ట్ర వ్యవసాయ యాజమాన్య మరియు శిక్షణా సంస్థ (SAMETI)
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ షెడ్యూల్డ్ కులాల -షెడ్యూల్డ్ తెగల ఉప ప్రణాళిక
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ షెడ్యూల్డ్ కులాల -షెడ్యూల్డ్ తెగల ఉప ప్రణాళిక
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కరువు సంసిద్ధత పథకం (APDMP)
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కరువు సంసిద్ధత పథకం (APDMP)
ఫోటోలు
ఫోటోలు